""
-
Photo gallery
Links
-

-
35 E-mail

 

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Την Κυριακ 3 Νοεμβρου 2013, πραγματοποιθηκε η 35η Ετσια Τακτικ Γενικ Συνλευση του Συλλγου Εμπεσιωτν της Αθνας, σμφωνα με το ρθρο 24 του Καταστατικο.

 

Αρκετ μλη του Συλλγου βρθηκαν στην αθουσ μας, σε πεσμα των δυσκολιν της εποχς, αφενς μεν για να ενημερωθον και να εγκρνουν τον Οικονομικ Απολογισμ, τα πεπραγμνα του Διοικητικο Συμβουλου του Συλλγου για το περασμνο τος (Οκτβριος 2012 - Οκτβριος 2013) και τον Προπολογισμ του επομνου τους και αφετρου, για να συζητσουν τα προβλματα που απασχολον το Σλλογο αλλ και το χωρι μας εν γνει. Η παρουσα αυτν των μελν, αποτλεσε πολτιμο συμπαρασττη και δωσε κουργιο κι ελπδα σε σους συνεχζουν να αγωνζονται για να παραμενει σβεστη η φλγα του Συλλγου μας, σε μια περοδο που γρω μας, καταρρουν παταγωδς οι χθεσινς βεβαιτητες της ζως και του τπου μας.

 

Αφο διαπιστθηκε απαρτα, ορστηκε ως Πρεδρος της Γενικς Συνλευσης το μλος του Συλλγου μας κ. Σεραφεμ Κ. Δημκης και ως Γραμματας η κ. Κατερνα Κ. Πατσαορα η οποα, εναι παρλληλα και η γραμματας του Δ.Σ. του Συλλγου.

 

Ο Πρεδρος του Δ.Σ. κ. Βασλης Στ. Πατσαορας, που λαβε πρτος το λγο απ το Προεδρεο της Γ.Σ., αναφρθηκε διεξοδικ σε λες τις δραστηριτητες και τα πεπραγμνα του Δ.Σ. απ την ανληψη των καθηκντων τους τον Οκτβριο του 2012 ως και τον Οκτβριο του τρχοντος τους. Επσης, παρουσασε τον Οικονομικ Απολογισμ του περασμνου και τον Προπολογισμ του επομνου τους.  Πολλ απ τα θματα που θιξε ο Πρεδρος, γιναν στη συνχεια αντικεμενο διαλγου απ τα μλη της Γενικς Συνλευσης.

 

Στη συνχεια, ο λγος δθηκε στο μλος της Εξελεγκτικς Επιτροπς κ. Φλιππο Κ. Μχα ο οποος, αναφρθηκε συνοπτικ και επιβεβαωσε τα οικονομικ αποτελσματα του Συλλγου για το περασμνο τος, πως αυτ αποτυπθηκαν στην ετσια κθεση ελγχου.

 

Τα μλη της Γενικς Συνλευσης, αφο κουσαν και διβασαν τα πεπραγμνα και τον απολογισμ του περασμνου τους, τον προπολογισμ του επομνου τους καθς και την κθεση της Εξελεγκτικς Επιτροπς, προχρησαν στην γκρισ τους, δια βος.

 

Στο τελευταο μρος της Συνλευσης, διατυπθηκαν απψεις, εκφρστηκαν προβληματισμο, ακουστκαν προτσεις συγχωριανν και μελν του Συλλγου για μικρ και μεγλα προβλματα του τπου μας. Ιδιατερο βρος δθηκε στα μεζονα θματα της βιβλιοθκης του ορεινο βλτου που κατασκευζεται στο χωρι μας αλλ και στη να πλατεα του χωριο μας η οποα, σμφωνα με αναρτημνο στο διαδκτυο γγραφο που παρουσασε ο Πρεδρος του Δ.Σ., εντχθηκε δη στο ΕΣΠΑ.

 

Με το κλεσιμο της 35ης Τακτικς Γενικς Συνλευσης, δθηκε ραντεβο για την επμενη που εναι και εκλογοαπολογιστικ και διατυπθηκε απ λους η ευχ για υγεα και μεγαλτερη συμμετοχ στα κοιν. 

 

Τη Γενικ Συνλευση τμησε με την  παρουσα του ο πρεδρος της ΟΣΥΒΑ κ. Χρστος Σαλαονης εν το χαιρετισμ του απστειλε με τηλεφωνικ του μνυμα ο Πρεδρος του Τοπικο Συμβουλου Εμπεσο κ. Θωμς Δ. Μπαγιτης.

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E-mail
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
«ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΟΥ»


Ανοιχτ επιστολ στους φλους της Ομδας.

Εμπεσς, 12/9/2013

Να ενισχσουμε οικονομικ την ΟΜΑΔΑ !

Η ομδα μας συμμετχει για την περοδο 2013-2014 στο πρωτθλημα της Β ερασιτεχνικς κατηγορας της ΕΠΣΝΑ.
Την προηγομενη ποδοσφαιρικ περοδο, παρ τις τερστιες οικονομικς δυσκολες, σημεωσε εξαιρετικ πορεα καταλαμβνοντας την πμπτη θση στο τοπικ πρωτθλημα.  Παρουσασε μια ανανεωμνη ομδα με πολλ να παιδι, με σταθερ πργραμμα προπονσεων, με ιδιατερη συνοχ, με πειθαρχα και θος , με αυξημνο ασθημα συλλογικτητας.
Τη φετιν περοδο ξεκνησε την προετοιμασα της χοντας στη διθεσ της  30 περπου ενεργος ποδοσφαιριστς.
Η Διοκηση και ο Προπονητς αναλαμβνουν την ευθνη να δημιουργσουν τις καλτερες δυνατς συνθκες για μια πετυχημνη πορεα της Ομδας. χουμε και την ρεξη και τη διθεση, να δσουμε τον καλτερο εαυτ μας. Αρκε να μη νιθουμε μνοι μας. Η ομδα για να «κρατηθε» χρειζεται πολλος. Επιζητομε τις προτσεις, τις ιδες, την καλπιστη κριτικ. Μας βοηθον. Αντιθτως η γκρνια και η μιζρια αποδιοργαννουν την ομδα.
Διαθτουμε το ανθρπινο δυναμικ - αθλητς , διοκηση, προπονητ - καθς και τις βασικς αθλητικς υποδομς που απαιτονται για τη παραπρα πορεα του «ΙΔΟΜΕΝΕΑ».
Υπρχει μως σοβαρ πρβλημα με την κλυψη των εξδων .
Ο προπολογισμς δαπανν ανρχεται ετησως περπου στις 13.000 ευρ. Οι επιχορηγσεις απ δημσιους φορες εναι πλον μηδενικς. Εναι προφανς τι η Διοκηση απ μνη της δεν μπορε να βρει αυτ το ποσ. Οι χορηγο εναι δυσερετοι,  οι εκδηλσεις και οι διφορες καμπνιες δεν αποδδουν τα αναμενμενα. Ο Αθλητικς Σλλογος δεν διαθτει λλους πρους.
Αν θλουμε ο ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ να «συνεχσει» πρπει να βοηθσουμε ΟΛΟΙ.
Αν ανταποκριθον πολλο, η επιβρυνση για τον καθνα θα εναι μικρ και η ομδα θα διασωθε. Την ομδα την αγαπμε και τη θλουμε ΟΛΟΙ.
Εμαστε ββαιοι τι λοι θλουν και μπορον να βοηθσουν. Αρκε να το ζητσουμε και να το οργανσουμε σωστ.
Για το σκοπ αυτ λαμβνουμε συγκεκριμνα μτρα.
Ανογουμε Μητρο φλων- συνδρομητν  του ΙΔΟΜΕΝΕΑ.
Ζητομε απ τους συγχωριανος μας και τους φλους της ομδας - ανλογα με τις οικονομικς του δυναττητες του καθενς - συγκεκριμνη ετσια σταθερ συνδρομ για κθε ποδοσφαιρικ περοδο.
Ο καθνας εγγρφεται στην κατσταση και δηλνει τι μπορε να συνδρμει σε ετσια και σταθερ βση την ομδα. ( 20 ευρ, 30ευρ, 50 ευρ κλπ).
Ο Ταμας ενημερνει και επικαιροποιε  συνεχς το Μητρο. Οργαννει τις εισπρξεις των συνδρομν και σε τακτ χρονικ διαστματα υπενθυμζει την υποχρωση που αναλβαμε για την ομδα. λα τα στοιχεα δημοσιοποιονται.
  •     Να ξεκινσουμε ΑΜΕΣΩΣ. Να απευθυνθομε σε ΠΟΛΛΟΥΣ.
  •     Η δουλει δεν χει αποτλεσμα ταν γνεται ευκαιριακ με «γιουροσια».                  
        Η προσπθεια πρπει να εναι ΣΤΑΘΕΡΗ και ΔΙΑΡΚΗΣ.
Ο ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ! -  Ανανεωμνος και Δυνατς.
Δλωσε Συμμετοχ στην Προσπθεια !  Ενσχυσε την Ομδα.
Επικοιννησε τρα : με τον Ταμα ( Παναγιτης  Παππς τηλ.6976881458),
                                με τον φορο ( Μουρκοκστας Θωμς, 6945654649 )

Για το Διοικητικ Συμβολιο
Ο Πρεδρος                                                            Ο Γραμματας
Θωμς Ρεγκοτας                                     Παναγιτης Μανλης

 
E-mail

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΕΣΙΩΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

20 χρνια μετ: 1994 / 2013

Η δετερη επσκεψη στον ιερ βρχο

Τυχαα σμπτωση η χρονικ απσταση των εκοσι χρνων. Η πρτη επσκεψη γινε στις 20 Μαρτου του 1994 και η φετιν στις 29 Σεπτεμβρου 2013 ταν και οι δο στα πλασια των επιμορφωτικν επισκψεων του Συλλγου μας με βαθτερο σκοπ την πολιτιστικ ανπτυξη και δημιουργα μσω των επαφν και της γνωριμας με την ιστορα και τον πολιτισμ του τπου μας.

Αυτς ταν ο κριος σκοπς λων των εκδρομν και των επισκψεν μας, που κι αν πγαμε τα τριντα πντε χρνια της ζως του Συλλγου μας.

Και φυσικ και πντα η επικοινωνα και η σσφιξη των σχσεων των μελν και συγχωριανν μας καθς και η διασκδαση και η ψυχαγωγα στην ευρτερη ννοια του ρου.

Την Κυριακ 29 Σεπτεμβρου 2013, ογδντα (80) τομα, μλη, συγχωριανο και φλοι, συναντηθκαμε στον πεζδρομο της Αρεοπαγτου για να επισκεφτομε την Ακρπολη. Αφο χωριστκαμε σε δο ομδες των σαρντα ατμων η καθεμι ξεκινσαμε με τους ξεναγος μας για το ανβασμα στον ιερ βρχο και τον Παρθεννα, τον λαμπρτερο να που αφιρωσαν οι Αθηναοι στην πολεμικ προσττιδα θε της πλης Αθην (447-432 π.Χ.), ργο που αποδδεται στους αρχιτκτονες Ικτνο και Καλλικρτη και τον γλπτη Φειδα, το κορυφαο επτευγμα της αρχαας ελληνικς αρχιτεκτονικς και γλυπτικς και να απ τα τελειτερα δημιουργματα του ανθρπινου πνεματος.

Με την αφγησ τους οι ξεναγο (ΡΙΤΑ ΑΛΙΚΑΡΗ και ΚΩΣΤΑΣ ΧΟΥΝΤΑΣ), μας μετφεραν χιλιδες χρνια πσω στην σγχρονη ζω των αρχαων Ελλνων. Στα ιστορικ στοιχεα αλλ και την μυθολογα που συνδεται με τα μνημεα και αυτ που πστευαν οι αρχαοι λληνες, τις συνθεις τους, πς εργζονταν, πς βλεπαν την Ακρπολη ττε και διφορα δημογραφικ στοιχεα.
Η ξενγηση κρτησε περπου δυμιση ρες.

λοι μας φγαμε ευχαριστημνοι, περιμνοντας απ το Διοικητικ Συμβολιο του Συλλγου μας, την ανακονωση του επμενου ραντεβο μας για επσκεψη σε κποιον λλο αρχαιολογικ χρο.

 

 
E-mail

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΜΠΕΣΙΩΤΩΝ

«Ο ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ»

Ταχ. Δ/νση: Σαπφος 16 Αθνα, Τ.Κ.: 10553

Τηλ./Fax: 2103213947

e-mail: spam bots, Javascript Αθνα: 11/09/2013

site: www.empesos.com Αριθ. Πρωτ.: 17
ΠΡΟΣ: Τα μλη και λους τους Εμπεσιτες


ΘΕΜΑ: Ετσια Τακτικ Γενικ ΣυνλευσηΤο Διοικητικ Συμβολιο του Συλλγου, σμφωνα με το ρθρο 24 του καταστατικο, σας προσκαλε στην ετσια τακτικ γενικ συνλευση, η οποα θα πραγματοποιηθε την Κυριακ 3 Νοεμβρου 2013 και ρα 10:30 π.μ. στην αθουσα του Συλλγου μας, Σαπφος 16, 1ος ροφος με θματα:


  1. Πεπραγμνα του Διοικητικο Συμβουλου του περασμνου τους.

  2. Οικονομικς απολογισμς του περασμνου τους.

  3. Προπολογισμς επμενου τους.

  4. κθεση εξελεγκτικς Επιτροπς.

  5. Προτσεις - συζτηση - λψη αποφσεων.


Σε περπτωση μη απαρτας η συνεδραση θα επαναληφθε την επμενη Κυριακ την δια ρα, στον διο χρο με τα δια θματα.


 

Για το καλ του Συλλγου, του χωριο μας, για το καλ λων μας, σας περιμνουμε.

 


Για το Διοικητικ Συμβολιο


Ο Πρεδρος        Η ΓραμματαςΒασλειος Πατσαορας      Κατερνα Πατσαορα

 
<<  < . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . >  >>

37 - 40 133

>>
 
-
(22/10/2017)
Πιζοντας εδ μπορετε να δετε την Επιστολ του Διοικητικο Συμβουλου Συλλγου μας με θμα την 39η ετσια Γενικ Συνλευση.
 
NEA  2017
Πιζοντας εδ μπορετε να δετε την αφσα, φωτ, κεμενα και τον οικονομικ απολογισμ απ τις πολιτιστικς μας εκδηλσεις.
 
2017
Πιζοντας εδ μπορετε να δετε την επιστολ με θμα τον ετσιο χορ του Συλλγου μας [Κυριακ 12 Φεβρουαρου 2017].
 
Πιζοντας εδ μπορετε να δετε κεμενα και φωτ, απ το ξεκνημα ως και τη λειτουργα της Βιβλιοθκης μας.
 
-
Πιζοντας εδ μπορετε να δετε την Ανοικτ Επιστολ – Διαμαρτυρα του Συλλγου μας.
 
 

Feb 2018
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
Full Calendar