ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΜΠΕΣΙΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ»
1987 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ – ΜΙΑ ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΖΩΗΣ!

«Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΕΙΝΑΙ, Η ΠΙΟ ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΜΟΡΦΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ!»

Ενισχοντας την Τρπεζα Αματος προσφρουμε:
  • κοινωνικ, με την κλυψη των αναγκν σε αμα των συνανθρπων μας που το χρειζονται,
  • ατομικ, με την μεση παροχ αματος σε περπτωση διας ανγκης,
  • κλυψη ενδεχμενης ανγκης σε αμα, της οικογνειας και των συγγενν κθε αιμοδτη.

Αμα μπορε να δσει κθε υγις τομο ηλικας 18-65 ετν, 3 με 4 φορς το χρνο.

Η αιμοδοσα, εναι μια ευγενικ πρξη της οποας τα αποτελσματα σζουν ζως διτι, το αμα, οτε παργεται, οτε αντικαθσταται. Μνο προσφρεται. Εναι ζτημα ζως. Εναι ζτημα τιμς.

Ο Σλλογς μας, συμμετχοντας σε αυτ την κορυφαα πρξη εθελοντισμο και ανιδιοτελος προσφορς διατηρε Τρπεζα Αματος απ το τος 1987 οπτε και προχρησε στη δημιουργα της, σε συνεργασα με το ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ», για τις ανγκες των μελν και συγχωριανν μας.

 

27  Η πρτη οργανωμνη αιμοδοσα πραγματοποιθηκε με επιτυχα στις 4/3/1987 με υπεθυνο, για λογαριασμ του Δ.Σ., τον κ. Χ. Μπαλσκα, εν το θμα της δημιουργας της εχε τεθε για πρτη φορ στη συνεδραση του Δ.Σ στις 8/6/1981. κτοτε και μχρι το 1996, πραγματοποιθηκαν με επιτυχα σε συνεργασα με το διο νοσοκομεο, λλες εννα αιμοδοσες οι οποες, σμφωνα με τα πρακτικ των συνεδρισεων του Δ.Σ, γιναν στις εξς ημερομηνες:  27/5/1987, 18/12/1987, 22/1/1988, 29/11/1988, Μιος του 1989, 22/5/1991, 5/5/1993, 11/5/1994  9/12/1996 . Υπεθυνος της Τρπεζας Αματος για λογαριασμ του Δ.Σ, απ τις 25/10/1988 και εντεθεν, ορστηκε ο κ. Β. Πατσαορας. Σημεινεται τι μχρι ττε, σμφωνα με το απ 14/3/1987 πρακτικ του Δ.Σ, για να προμηθευτε κποιος αμα σε περπτωση ανγκης, χρειαζταν να χει κρτα μλους του συλλγου καθς και να διαβιβαστικ σημεωμα απ το νοσοκομεο που νοσηλευταν. Σμερα, ως γνωστν, αρκε να τηλεφνημα προς τον εκστοτε Πρεδρο του Συλλγου που χει την ευθνη λειτουργα της Τρπεζας Αματος.

 

 

28

 

Απ τις 9/12/1996 και μχρι το 2005, η προσπθεια για τη διατρηση της Τρπεζας Αματος ατνησε και δυστυχς δεν γινε καμα οργανωμνη αιμοδοσα. Η μνη νξη γινε στη συνεδραση του Δ.Σ στις 30/1/2001, οπτε αποφασστηκε τι εναι απαρατητο να ξαναλειτουργσει  η Τρπεζα Αματος. Δυστυχς μως, φτσαμε στο 2005 και η Τρπεζα Αματος παρμεινε αδρανς.

 

Στη συνεδραση της 7/2/2005, αποφασζεται απ το ττε Δ.Σ., να δημιουργηθε εκ νου η Τρπεζα Αματος του Συλλγου, αυτ τη φορ σε συνεργασα με το νοσοκομεο «ΕΛΠΙΣ». Η αιμοδοσα θα πραγματοποιεται στην ιδικτητη πλον αθουσα του Συλλγου μας σε προγραμματισμνη ρα και μρα. τσι, η πρτη αιμοδοσα σε συνεργασα με το νοσοκομεο «ΕΛΠΙΣ» γινε την Κυριακ 20/3/2005 και ρα 10:30 – 13:00, στην αθουσα του Συλλγου μας. Στην αιμοδοσα αυτ, συμμετεχαν 40 τομα και συγκεντρθηκαν 17 φιλες αματος. Απ ττε και μχρι σμερα, πραγματοποιθηκαν με επιτυχα σε συνεργασα με το διο νοσοκομεο, λλες δκα αιμοδοσες οι οποες, σμφωνα με τα πρακτικ των συνεδρισεων του Δ.Σ, γιναν στις εξς ημερομηνες: 11/9/2005, 12/2/2006, 24/9/2006, 4/2/2007, 9/9/2007, 27/1/2008, 25/5/2008, 28/9/2008 και 10/1/2010, 19/9/2010   .
Ο αριθμς των τακτικν αιμοδοτν μας που προσφρουν απλχερα το ανεκτμητο αυτ αγαθ στους συνανθρπους μας που βρσκονταν στην ανγκη, εναι ικανοποιητικς και ελπζουμε να αυξηθε στο μλλον.

Το προσωπικ του νοσοκομεου «ΕΛΠΙΣ» τυγχνει της απλυτης εμπιστοσνης μας, πως συνβαινε λλωστε και με το προηγομενο κντρο αιμοδοσας με το οποο συνεργαζμασταν. Στις περιπτσεις που χρειστηκε, η ανταπκριση και των δο κντρων αιμοδοσας υπρξε μεση.

Κθε φορ που μαθανουμε τι ο Σλλογς μας πραγματοποιε αιμοδοσα, θα πρπει να χουμε υπψη μας τι: α) οι φιλες που διαθτει ο σλλογς μας δεν εναι απεριριστες και θα πρπει κθε φορ να ανανενονται και β) οι αυξημνες ανγκες της χρας μας δεν καλπτονται πλρως και βρισκμαστε στη δυσρεστη θση να εισγουμε αμα απ τον Ελβετικ Ερυθρ Σταυρ, πργμα που δεν μας τιμ ως χρα και εναι οικονομικ ασμφορο. Χιλιδες συννθρωπο μας βρσκονται στη δυσρεστη θση να ζητον απεγνωσμνα μια φιλη αματος. Ας μην αντιμετωπσουν την αδιαφορα μας – Θα μποροσε να μαστε εμες στη θση τους.

Αμα χρειζονται...

  • Οι χιλιδες τραυματες των τροχαων ατυχημτων που χουν ανγκη απ 10 – 40 φιλες, ανλογα με την περπτωση.
  • Τα 4.000 τομα που πσχουν απ Μεσογειακ Αναιμα, στην πλειοψηφα τους παιδι. Για κθε ασθεν απαιτονται 30 φιλες το χρνο.
  • σοι πσχουν απ διφορες αιματολογικς ασθνειες (λευχαιμα, αιμορροφιλα κ.α.) για την κλυψη των οποων, απαιτονται ως και 50 φιλες αματος παραγγων.
  • Ορισμνες γκυες που παρουσιζουν προβλματα κατ τον τοκετ, καθς και ασθενες που πρκειται να υποβληθον σε κποια επμβαση (ορθοπεδικ, καρδιοχειρουργικ κ.α.).
  • Περιστατικ βαρις γαστρορραγας και χρνιας νεφρικς ανεπρκειας.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ (LINKS):

 

http://www.mohaw.gr (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ)
http://www.posea.gr (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ)
http://www.aimopetalio.gr
http://www.aimodosia.org


ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ: Η 14η ΙΟΥΝΙΟΥ
blood