47

Εναι μοναστρι του 1700, κτισμνο απ τον αρματολ του Βλτου, Καπετν Σταθ, απ το γειτονικ ιστορικ χωρι, το Σταθ. Υπρθυρη επιγραφ, την οποα διβασε ο Παπακυριακο γρφει: «Κττωρ Καπετν Σταθς 1700 Απριλου 8 ». Εναι τρκλιτη βασιλικ με οκταγωνικ τρολο.

Στην εσοδο του λιθκτιστου προαυλου υψνεται λιθκτιστο καμπαναρι του 1800.

48

Στο προαλιο, δεξι και αριστερ απ την εσοδο υπρχουν δο υπστεγα για τις κοινωνικς εκδηλσεις που γνονται στο μοναστρι και για το πανηγρι που γνεται στη γιορτ του Αγου Θωμ. Υπρχουν ακμη και κτρια που χρησιμοποιθηκαν ως κελι σε εποχς δξας του Μοναστηριο.

49

Στο ανατολικ μρος του μοναστηριο βρσκεται η Σπηλι του Αγου Θωμ, στο οποο, λγεται, βρθηκε η εικνα του Αγου Θωμ, για την οποα υπρχουν και διφορες παραδσεις σχετικ με το κτσιμο του μοναστηριο.

Επνω ακριβς απ τη Σπηλι χει διαμορφωθε τα τελευταα χρνια ειδικς χρος «ΤΟ ΑΓΝΑΝΤΕΜΑ ΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΤΑΘΑ» πανοραμικ θση για λη τη γρω περιοχ.

Το μοναστρι ταν και η κρια εκκλησα του Εμπεσο απ το κτσιμ του ως τη 10/ετα του 1980, οπτε κτστηκε στο νο χωρι ο Ιερς Νας του Σωτρος, ως κρια εκκλησα του Εμπεσο. Στον γιο Θωμ εναι και το κοιμητριο του Εμπεσο απ το κτσιμο του Μοναστηριο.

Τα τελευταα χρνια η Νομαρχα Αιτ/νας, ασφαλτστρωσε το δρμο ως το Μοναστρι και η πρσβαση γινε νετη και ευχριστη, αφο εναι κτισμνο ξω απ το χωρι, σε θση που, κατ τα χρνια της Τουρκοκρατας, ταν φανεται η πιο κατλληλη.

Πολλο προσκηνυτς συγκεντρνονται στον γιο Θωμ στη Γιορτ Του (Κυριακ του Θωμ μετ το Πσχα), οπτε γνεται πανηγρι με πολλ μεγαλοπρπεια, με γλντι και χορος στο προαλιο ολομερο, απ πολ παλι.

50