γιος Θωμς00000036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

00000039 Καμπαναρι Αγου Θωμ

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p8211700 Μεταμρφωση του Σωτρος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 Αγου Γεωργου (Συκι)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 Ταξιαρχν (Συκι)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  Πτρου και Παλου (Σκατζκαμπος)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___ Ο γιος Θωμς πριν απ την ανακατασκευ.