Αστυνομικ Τμμα Εμπεσο: 26470 31222
ΕΛ.ΤΑ.: 26470 31225
Ιατρεο: 26470 31220
Γραφεο Δ.Δ. Εμπεσο: 26470 31214
Παιδικς Σταθμς: 26470 31212
Δημοτικ Σχολεο: 26470 31288
Γυμνσιο – Λκειο: 26470 31272
Φαρμακεα: 26470 31333(Εμπεσς), 26470 22188 (Χαλκιπουλο)
Δημαρχεο Ινχου: 2647360100
ΚΕΠ Ινχου (Μαλεσιδα): 26470 51006
Κντρο Υγεας (Χαλκιπουλο): 26470 22380
Νομαρχα Αιτωλ/νας (Μεσολγγι): 2631361602 ΚΤΕΛ Αγρινου: 26410 22538
ΚΤΕΛ Αιτωλ/νας (Αθνα): 210 5129293