ΙΔΟΜΕΝΕΙΑ    2009

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ   ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

                                              ΕΣΟΔΑ  

                                     

Α.  Απ εισιτρια                                                                         

4  -  8  -  09             465 εισ.        Χ  2 €         =           930

8  -  8  -  09             468 εισ.(Μ)  Χ  8 €         =         3744 

8  -  8  -  09               95 εισ.(μ)    Χ  5 €        =           475

 

                                   Σνολον απ Εισιτρια:            5149

 

Β.  Απ  Μπαρ

4  -  8  -  09                                                                  389

5  -  8  -  09                                                                  142

7  -  8  -  09                                                                  250

8  -  8  -  09                                                                2475

 

                                 Σνολον απ Μπαρ                  3256

 

Γ.  Απ Σουβλκια

4  -  8  -  09               365 σουβλ. Χ  1.50 €      =         547

7  -  8  -  09               270 σουβλ.  Χ  1.50 €     =         406

8  -  8  -  09               560 σουβλ.  Χ  1.50 €     =         840

 

                                 Σνολον απ Σουβλκια:          1793

 

  Δ.  Απ Βιβλα  (ποσοστ επ των πωλσεων)                170

 

  Ε.  Απ Δμο Ινχου                                                     1800

 

                                   Σνολον  Εσδων

      Α. 5149 + Β. 3256 + Γ. 1793 + Δ. 170 + Ε. 1800 = 12168


                                   ΕΞΟΔΑ                                                        

   

Παρσταση Κλουν - Φουσκωτς    Πργος  ( 4  -  8  -  09 )         1200

Αφσες - Προγρμματα - εισιτρια - Κουπνια (Μπαρ)                    1150

Μουσικ σχμα  ( Θεοδοσα  Στγκα )    8  -  8  -  09                    5200

Ηχητικ   6  -  8  -  09  &  7  -  8  -  09                                      150

Ηχητικ   8  -  8  -  09                                                               500

Προμθεια  ποτν                                                                     1526

Σουβλκια  ( Αγορ - ψστες - διφορα - κρβουνα )                      984

Καθαρισμς - Γενικ & καθημ. Καθρ. Εσωτ. - εξωτ. Χρου               200

Εργατικ  -  Μεταφορικ                                                               110

Ταχυδρομικ  τλη                                                                         95

Χαρτικ, καθαριστικ, διφορα μπαρ, κλειδαρις  κ.λ.π.                    258

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ:

Ξενοδοχεο  ( ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ )  8  -  8  -  09                   200

Ξενοδοχεο  ( ΚΟΥΣΙΟΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ )           4  -  8  -  09                  70

Ψησταρι     ( ΜΕΡΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ )                4  -  8  &  8  -  8           217

Ψησταρι     ( ΜΕΡΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ )                 5  -  8  &  6  -  8         200

 

                                                   Σνολον  Εξδων:      12060

 

 

 

σοδα :        12168

ξοδα :      - 12060

Υπλοιπο :          108   

 

 

ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

 

ΑΘΗΝΩΝ                                             ΕΜΠΕΣΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ           ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΕΓΓΟΥΤΑΣ