• Σαπφούς 16, Αθήνα 105 53
  • +30 210 3213947

Ασχολίες κατοίκων

Οι μόνιμοι κάτοικοι του Εμπεσού ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Εκτρέφουν κατά κύριο λόγο αιγοπρόβατα και καλλιεργούν καλαμπόκι, τριφύλλι και κηπευτικά.

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Τα τελευταία είκοσι χρόνια πολλοί νέοι έχουν εγκατασταθεί στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ο μικρός κλήρος, οι χαμηλές τιμές των γεωργικών προϊόντων σε συνδυασμό με την αναζήτηση ενός σύγχρονου τρόπου διαβίωσης και εκπαίδευσης είναι οι κύριες αιτίες που οι νέοι εγκαταλείπουν το χωριό μας.

Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία των δύο τελευταίων απογραφών πληθυσμού.

Πληθυσμός:
1991: 811
2001: 615

Top